Czas pracy, urlopy oraz zatrudnianie pracowników

 

590,00 +23% VAT

Cele szkolenia:

Zajęcia ukierunkowane są na uporządkowanie i aktualizację wiedzy w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zasady planowania i rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady wyjść prywatnych, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych oraz nocnych w systemie podstawowym i równoważnym,. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz stosowania ruchomego czasu pracy. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, uprawnienia i obowiązki w tym zakresie pracowników i pracodawców. Poruszone zostaną wybrane zagadnienia z nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR oraz do osób, które zajmują się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów pracy z zachowaniem wszystkich wymagań formalnych, a także rozliczania oraz rozróżniania godzin dobowych i średniotygodniowych.

1. Podstawowe definicje czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego:

 • Definicja doby pracowniczej.
 • Ruchome rozkłady czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej.
 • Przekroczenie normy dobowej a konieczność wypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Konsekwencje naruszenia doby pracowniczej na nowych zasadach.
 • Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy. 
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
 • Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 • Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy.
 • Zasady oddawania dni wolnych za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.

2. Okresy rozliczeniowe w jednostkach samorządu terytorialnego:

 • Wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w jednostkach samorządu terytorialnego – zasady, niezbędne formalności.
 • Informowanie organów PIP o przedłużonym okresie – konsekwencje poinformowania lub braku zgłoszenia.
 • Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych.
 • Stosowanie różnych okresów rozliczeniowych w jednej jednostce.

3. Planowanie czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego:

 • Sytuacje w których należy tworzyć harmonogramy czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Forma przekazywania harmonogramów.
 • Zasady zmieniania harmonogramów w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP.
 • Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 • Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 • Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

4. Wyjścia osobiste pracowników jednostkach samorządu terytorialnego po nowelizacji Kodeksu pracy:

 • Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wyjścia prywatne pracowników – zasady, planowanie wyjść, odrabianie wyjść prywatnych, skutki finansowe wyjść prywatnych, wymogi formalne.
 • Ewidencjonowanie wyjść prywatnych a ewidencja czasu pracy
 • „Połówki” urlopów – czy to legalne?

5. Podróże służbowe w jednostkach samorządu terytorialnego:

 •  Jakie okresy podroży służbowej wliczać do czasu pracy?
 •  Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu i ilości osób będących w podróży służbowych.
 •  Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.

6. Praca w godzinach nadliczbowych oraz praca osób niepełnosprawnych:

 • Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 • Normy czasu pracy jakie obowiązują niepełnosprawnych od 10 lipca 2014 r.
 • Zasady wydłużenia czasu pracy niepełnosprawnego w jednostce samorządu terytorialnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 • Osoby odpowiedzialne za naruszenia przepisów o czasie pracy.

7. Urlopy:

 • Urlop na godziny prawda czy fałsz?
 • Zasady nabywania urlopu przez osoby zatrudnione przy pierwszej pracy zawodowej.
 • Zasady obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość nieudzielenia pracownikowi urlopu na żądanie.
 • Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego.

8. Prawo pracy:

 • Możliwość kilkukrotnego zawierania umów o prace z jedna osobą.
 • Wprowadzenie maksymalnej długości zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony tej samej osoby (33 miesiące) z możliwością zawarcia w tym okresie najwyżej trzech takich umów – jak liczyć okresy?
 • Przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe – skutki naruszenia wskazanych limitów.
 • Wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie okresowe (umowy na okres próbny, na zastępstwo, dorywcze, sezonowe, kadencyjne, w razie obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy uzasadniających dłuższą pracę okresową w związku z przejściowymi potrzebami zakładu pracy).
 • Rozwiązania stosunku pracy.

Sebastian Starnawski

Pracownik państwowej instytucji kontrolnej, wykładowca prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu czasu pracy (także w podmiotach medycznych), prowadzi szkolenia z zakresu prawa związkowego, obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec związków zawodowych oraz szkoli z zakresu przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników (elastyczne formy zatrudniania, odpowiedzialność porządkowa, materialna, wykroczeniowa i karna stron stosunku pracy). Ponadto, szkoli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jak również w zakresie szkoleń społecznych inspektorów pracy.

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe z zarządzania pracą na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 560 76 55

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu