Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi  harmonogramami naszych projektów szkoleniowych

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Moduł 3 – Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
Aktywne
Szkolenia obligatoryjne e-learning e-learning
Moduł 26 – Dokumentacja cen transferowych – procedury badania Szkolenia obligatoryjne e-learning e-learning
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 26.08.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe Warszawa 27.08.2019
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 27-28.08.2019
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 28-29.08.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 28-29.08.2019
Moduł 16 - Stosowanie MSB w praktyce część I – procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 28-29.08.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 28-30.08.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 29.08.2019
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 30.08.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 03.09.2019
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 03.09.2019
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 04.09.2019
Introduction to management accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 04-06.09.2019
Power Query Excel Warszawa 05-06.09.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 05.09.2019
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 05-06.09.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05-06.09.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 05-06.09.2019
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 06.09.2019
Personal data protection in domestic and international companies, GRDP and Polish law on personal data protection, law on electronic services and telecommunication Szkolenia w języku angielskim Warszawa 06.09.2019
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 09-10.09.2019
INTRASTAT Prawo Warszawa 09.09.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 10.09.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 10-11.09.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 10.09.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 11.09.2019
Czas pracy – warsztat praktyczny Kadry i płace Warszawa 11.09.2019
Introduction to ethics, corporate governance and business law Szkolenia w języku angielskim Warszawa 11-13.09.2019
Polish labour law – legal frameworks and tools for managers Szkolenia w języku angielskim Warszawa 11-12.09.2019
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 11-13.09.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 11-12.09.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 12.09.2019
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 16-17.09.2019
Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie Rachunkowość Warszawa 16.09.2019
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 17.09.2019
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 17-18.09.2019
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 17-18.09.2019
Introduction to financial accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 17-19.09.2019
Zarządzanie stresem - system naczyń połączonych Kompetencje miękkie Warszawa 17-18.09.2019
Jak sprawnie zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową? Rachunkowość Warszawa 17-18.09.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.09.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 18.09.2019
Moduł 19 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg. MSSF 15 – przychody z umów z klientami Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.09.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 18-19.09.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 18.09.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 18.09.2019
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 18-19.09.2019
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 18.09.2019
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 18-19.09.2019
Moduł 25 - Metody wyboru pozycji do badania zgodności i badań wiarygodności Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 19-20.09.2019
Moduł 20 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 – „Leasing” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 19.09.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 19.09.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 19-20.09.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 19.09.2019
Public procurement law in Poland – how to obtain a contract (contractor’s perspective) Szkolenia w języku angielskim Warszawa 19.09.2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 19.09.2019
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 20.09.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 23.09.2019
Moduł 28 - Kodeks spółek handlowych dla biegłych rewidentów i księgowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 23.09.2019
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 23.09.2019
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 23-24.09.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 23-24.09.2019
Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego Finanse Warszawa 23-24.09.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 24.09.2019
Moduł 29 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 24.09.2019
Niemieckie zasady rachunkowości Rachunkowość Warszawa 24.09.2019
Power BI Excel Warszawa 25-26.09.2019
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 25.09.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.09.2019
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 25.09.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 25.09.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 25.09.2019
Moduł 17 - Stosowanie MSB w praktyce część II - realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 26-27.09.2019
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 27.09.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 27.09.2019
Power Pivot Excel Warszawa 30.09 - 01.10.2019
Moduł 26 - Dokumentacja cen transferowych – procedury badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 04.10.2019
Moduł 21 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce – łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 08.10.2019
Moduł 22 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce - zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 08.10.2019
Moduł 24 - Jak negocjować cenę? Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 09.10.2019
Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów Finanse Warszawa 10-11.10.2019
Moduł 12 - Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 10-11.10.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 10.10.2019
Moduł 5 - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 14-15.10.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 14-15.10.2019
Efektywny nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych – rola, zadania i odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych i komitetów audytu Finanse Warszawa 14-15.10.2019
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 15-16.10.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 15-16.10.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 16.10.2019
Moduł 3 - Koszt wytwarzania jako podstawa wyceny produktów Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 21.10.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 21.10.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21-23.10.2019
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 22.10.2019
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 22.10.2019
Zarządzanie stresem - system naczyń połączonych Kompetencje miękkie Warszawa 22-23.10.2019
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 23.10.2019
Moduł 23 - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 23.10.2019
Moduł 18 - Stosowanie MSB w praktyce część III - procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 24-25.10.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 24.10.2019
Moduł 28 - Kodeks spółek handlowych dla biegłych rewidentów i księgowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 24.10.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 25.10.2019
Moduł 29 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25.10.2019
INTRASTAT Prawo Warszawa 25.10.2019
Moduł 7 - Konsolidacja sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 28-30.10.2019
Moduł 4 - Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 29-30.10.2019
Niemieckie zasady rachunkowości Rachunkowość Warszawa 30.10.2019
Moduł 25 - Metody wyboru pozycji do badania zgodności i badań wiarygodności Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 05-06.11.2019
Moduł 26 - Dokumentacja cen transferowych – procedury badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 06.11.2019
Moduł 27 - Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 07-08.11.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe Warszawa 14.11.2019
Moduł 30 - Zasady etyki w praktyce – nowelizacja kodeksu etyki IFAC Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.11.2019
Moduł 8 - Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18-19.11.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 19.11.2019
Moduł 19 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg. MSSF 15 – przychody z umów z klientami Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 20.11.2019
Moduł 20 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 – „Leasing” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 21.11.2019
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 26.11.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 26.11.2019
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 29.11.2019
Moduł 27 - Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 03-04.12.2019
Moduł 23 - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 04.12.2019
Moduł 14 - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 05.12.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe Warszawa 11.12.2019
Moduł 21 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce – łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2019
Moduł 22 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce - zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2019
Moduł 13 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2019
Moduł 28 - Kodeks spółek handlowych dla biegłych rewidentów i księgowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2019
Moduł 30 - Zasady etyki w praktyce – nowelizacja kodeksu etyki IFAC Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.12.2019
Moduł 24 - Jak negocjować cenę? Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.12.2019
Moduł 29 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 19.12.2019

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu