Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi  harmonogramami naszych projektów szkoleniowych

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
CIT-TP Praktyczne aspekty Prawo i Podatki Warszawa 27.02.2018
Cash Flow w Praktyce- Poznaj sprawozdanie z przepływów jako narzędzie do zarzadzania płynnością Finansowe Warszawa 06.03.2018
Sprawozdania skonsolidowane w aktualnym stanie prawnym Rachunkowość Warszawa 13.03.2018
Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie podatkowym Rachunkowość Warszawa 15-16.03.2018
Moduł XXII - Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Warszawa 19-20.03.2018
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Prawo i Podatki Warszawa 21.03.2018
Moduł XXVI - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Warszawa 22.03.2018
Dokumentacja Cen Transferowych – Nowe Wytyczne Prawo i Podatki Warszawa 10.04.2018
Moduł XXIII - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Warszawa 23.04.2018
Moduł XXIV - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Warszawa 24.04.2018
Moduł I - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie
Planowane
Warszawa -
Moduł II - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
Planowane
Warszawa -
Moduł III - Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego
Planowane
Warszawa -
Moduł V - Inwestycje finansowe- aspekty bilansowe i podatkowe
Planowane
Warszawa -
Moduł VI - Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
Planowane
Warszawa -
Moduł VIII - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych
Planowane
Warszawa -
Moduł XI - Konsolidacja sprawozdań finansowych
Planowane
Warszawa -
Moduł XII - Badanie skonsolidowanego sprawozdania
Planowane
Warszawa -
Moduł XIII - Wycena przedsiębiorstw – etap I: wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa
Planowane
Warszawa -
Moduł XIV - Wycena przedsiębiorstw – etap II: metody wyceny i rewizji
Planowane
Warszawa -
Moduł XV - Wycena przedsiębiorstw – etap III: wycena aktywów – teoria i warsztat
Planowane
Warszawa -
Moduł XVI -Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych
Planowane
Warszawa -
Moduł XVII - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego
Planowane
Warszawa -
Moduł XVIII - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego
Planowane
Warszawa -
Moduł XX - Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka
Planowane
Warszawa -
Moduł XXI - Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania
Planowane
Warszawa -
Moduł XXV - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych
Planowane
Warszawa -
Moduł XIX - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania
Planowane
Warszawa -
Komitety audytu i rady nadzorcze w 2016 r. Konferencje Warszawa 17.05.2016
Przełomowe zmiany CIT, PIT i VAT w 2018r. Prawo i Podatki Warszawa 12.01.2018
Ceny Transferowe - analiza porównawcza Prawo i Podatki Warszawa 16.01.2018
Moduł XX Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania Warszawa 25-26.01.2018
Moduł XXI Stosowanie MSB w praktyce część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania Warszawa 01-02.02.2018
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - kluczowe zagadnienia Prawo i Podatki Warszawa 01-02.02.2018
Moduł XXII Stosowanie MSB w praktyce część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Warszawa 14-15.02.2018
Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku od towarów i usług. Prawo i Podatki Warszawa 15.02.2018
Rachunkowość wg. MSSF/MSR Rachunkowość Warszawa 20-21.02.2018

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu