Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi  harmonogramami naszych projektów szkoleniowych

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Moduł 3 – Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów
Aktywne
Szkolenia obligatoryjne e-learning e-learning
Moduł 26 – Dokumentacja cen transferowych – procedury badania
Aktywne
Szkolenia obligatoryjne e-learning e-learning
Moduł 26 - Dokumentacja cen transferowych – procedury badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 14.11.2019
Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego Finanse Warszawa 25-26.11.2019
Podatkowe zamknięcie roku 2019 r Podatki Warszawa 25.11.2019
Jak sprawnie zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową? Rachunkowość Warszawa 26-27.11.2019
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 26.11.2019
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych Kadry i płace Warszawa 26.11.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 26.11.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace
Warszawa 26.11.2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce Kadry i płace Warszawa 27.11.2019
Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie Rachunkowość Warszawa 27.11.2019
Moduł 25 - Metody wyboru pozycji do badania zgodności i badań wiarygodności Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 28-29.11.2019
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 29.11.2019
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US Kadry i płace Warszawa 02.12.2019
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 03.12.2019
Moduł 27 - Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 03-04.12.2019
Wstęp do technologii blockchain i kryptowalut - samokształcenie Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 03.12.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 03.12.2019
Zarządzanie stresem Kompetencje miękkie
Warszawa 03.12.2019
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 04.12.2019
Moduł 23 - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 04.12.2019
Bilansowe zamknięcie roku 2019 Rachunkowość Warszawa 04.12.2019
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 04.12.2019
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 04-05.12.2019
Power BI Excel Warszawa 05-06.12.2019
Moduł 14 - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 05.12.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 09.12.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 11-12.12.2019
Introduction to ethics, corporate governance and business law Szkolenia w języku angielskim Warszawa 11-13.12.2019
Moduł 5 - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 11-12.12.2019
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 11.12.2019
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 12.12.2019
INTRASTAT Prawo Warszawa 12.12.2019
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 12.12.2019
Zmiany w podatku VAT od 2019 r. Podatki Warszawa 12.12.2019
Czas pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 12.12.2019
Podatkowe zamknięcie roku 2019 r Podatki Warszawa 12.12.2019
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 13.12.2019
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 13.12.2019
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 16.12.2019
Moduł 28 - Kodeks spółek handlowych dla biegłych rewidentów i księgowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 16.12.2019
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce Kadry i płace Warszawa 16.12.2019
Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów Finanse Warszawa 16-17.12.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 17-18.12.2019
Moduł 21 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce – łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2019
Moduł 22 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce - zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2019
Moduł 13 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2019
Moduł 30 - Zasady etyki w praktyce – nowelizacja kodeksu etyki IFAC Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.12.2019
Moduł 24 - Jak negocjować cenę? Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.12.2019
Moduł 29 - Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 19.12.2019
Wstęp do technologii blockchain i kryptowalut - samokształcenie Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 19.12.2019
VAT w transakcjach międzynarodowych - zmiany od 2020 roku Podatki Warszawa 19.12.2019
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych Kadry i płace Warszawa 19.12.2019
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 19.12.2019
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 10.01.2020
Power Pivot Excel Warszawa 13-14.01.2020
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 13.01.2020
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 14-15.01.2020
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 14-15.01.2020
Power Query Excel Warszawa 14-15.01.2020
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 14-15.01.2020
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 14.01.2020
Wycena przedsiębiorstwa (Business Valuation) Zarządzanie Warszawa 14.01.2020
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych Kadry i płace Warszawa 14.01.2020
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US Kadry i płace Warszawa 14.01.2020
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 14.01.2020
Power BI Excel Warszawa 15-16.01.2020
Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI Rynek Kapitałowy Warszawa 15.01.2020
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 15-16.01.2020
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 15.01.2020
Polish labour law – legal frameworks and tools for managers Szkolenia w języku angielskim Warszawa 15-16.01.2020
Introduction to management accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 15-17.01.2020
Bilansowe zamknięcie roku 2019 Rachunkowość Warszawa 15.01.2020
Niemieckie zasady rachunkowości Rachunkowość Warszawa 15.01.2020
Zarządzanie stresem Kompetencje miękkie
Warszawa 15.01.2020
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 15-16.01.2020
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 16-17.01.2020
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 16.01.2020
Controlling operacyjny i strategiczny Finanse Warszawa 16-17.01.2020
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 16.01.2020
Czas pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 16.01.2020
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 17.01.2020
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management) Zarządzanie Warszawa 17.01.2020
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 20-21.01.2020
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 20.01.2020
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 21-22.01.2020
Zmiany w podatku VAT od 2019 r. Podatki Warszawa 21.01.2020
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 21.01.2020
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21-23.01.2020
Introduction to ethics, corporate governance and business law Szkolenia w języku angielskim Warszawa 22-24.01.2020
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 22.01.2020
VAT w transakcjach międzynarodowych - zmiany od 2020 roku Podatki Warszawa 22.01.2020
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace
Warszawa 22.01.2020
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 23-24.01.2020
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 23-24.01.2020
Personal data protection in domestic and international companies, GRDP and Polish law on personal data protection, law on electronic services and telecommunication Szkolenia w języku angielskim Warszawa 23.01.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 23.01.2020
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 24.01.2020
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 24.01.2020
INTRASTAT Prawo Warszawa 27.01.2020
Introduction to financial accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 28-30.01.2020
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 28.01.2020
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 28.01.2020
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 29.01.2020
Lean Financial Zarządzanie Warszawa 30.01.2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce Kadry i płace Warszawa 30.01.2020
Podatkowe zamknięcie roku 2019 r Podatki Warszawa 30.01.2020
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 30.01.2020
Power Pivot Excel Warszawa 05-06.02.2020
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 05.02.2020
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US Kadry i płace Warszawa 05.02.2020
Bilansowe zamknięcie roku 2019 Rachunkowość Warszawa 05.02.2020
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 06.02.2020
Zarządzanie stresem Kompetencje miękkie
Warszawa 06.02.2020
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 10.02.2020
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 11-12.02.2020
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 11.02.2020
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 11-12.02.2020
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 11.02.2020
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 12-13.02.2020
Power Query Excel Warszawa 12-13.02.2020
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 12-14.02.2020
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 13.02.2020
Wycena przedsiębiorstwa (Business Valuation) Zarządzanie Warszawa 13.02.2020
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management) Zarządzanie Warszawa 13.02.2020
Polish labour law – legal frameworks and tools for managers Szkolenia w języku angielskim Warszawa 13-14.02.2020
Personal data protection in domestic and international companies, GRDP and Polish law on personal data protection, law on electronic services and telecommunication Szkolenia w języku angielskim Warszawa 13.02.2020
Niemieckie zasady rachunkowości Rachunkowość Warszawa 13.02.2020
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 18.02.2020
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 18.02.2020
Introduction to ethics, corporate governance and business law Szkolenia w języku angielskim Warszawa 18-20.02.2020
VAT w transakcjach międzynarodowych - zmiany od 2020 roku Podatki Warszawa 18.02.2020
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace
Warszawa 18.02.2020
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 18-19.02.2020
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 19-20.02.2020
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 19-20.02.2020
Controlling operacyjny i strategiczny Finanse Warszawa 19-20.02.2020
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 19-20.02.2020
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 19.02.2020
Podatkowe zamknięcie roku 2019 r Podatki Warszawa 19.02.2020
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 20-21.02.2020
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 20-21.02.2020
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 20.02.2020
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 20.02.2020
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych Kadry i płace Warszawa 20.02.2020
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 20.02.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 21.02.2020
Introduction to management accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 24-26.02.2020
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 24.02.2020
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 25-26.02.2020
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 25.02.2020
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 25.02.2020
Power BI Excel Warszawa 26-27.02.2020
INTRASTAT Prawo Warszawa 26.02.2020
Introduction to financial accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 26-28.02.2020
Czas pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 26.02.2020
Lean Financial Zarządzanie Warszawa 27.02.2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce Kadry i płace Warszawa 27.02.2020
Power Pivot Excel Warszawa 05-06.03.2020
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 05.03.2020
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 05.03.2020
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 09-10.03.2020
Zarządzanie stresem Kompetencje miękkie
Warszawa 10.03.2020
Power BI Excel Warszawa 11-12.03.2020
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 11-12.03.2020
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 12.03.2020
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 12.03.2020
Personal data protection in domestic and international companies, GRDP and Polish law on personal data protection, law on electronic services and telecommunication Szkolenia w języku angielskim Warszawa 13.03.2020
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 16-17.03.2020
Introduction to financial accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 16-18.03.2020
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 17-18.03.2020
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 17.03.2020
Wycena przedsiębiorstwa (Business Valuation) Zarządzanie Warszawa 17.03.2020
Czas pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 17.03.2020
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 17.03.2020
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 18-19.03.2020
Power Query Excel Warszawa 18-19.03.2020
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 18-19.03.2020
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 18.03.2020
Polish labour law – legal frameworks and tools for managers Szkolenia w języku angielskim Warszawa 18-19.03.2020
Introduction to management accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 18-20.03.2020
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 18.03.2020
The Lean Finance Manager Szkolenia w języku angielskim Warszawa 19.03.2020
Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI Rynek Kapitałowy Warszawa 19.03.2020
INTRASTAT Prawo Warszawa 19.03.2020
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 19.03.2020
Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management) Zarządzanie Warszawa 19.03.2020
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management) Zarządzanie Warszawa 19.03.2020
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 19.03.2020
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 19.03.2020
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 24-25.03.2020
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 24-25.03.2020
Introduction to ethics, corporate governance and business law Szkolenia w języku angielskim Warszawa 24-26.03.2020
Niemieckie zasady rachunkowości Rachunkowość Warszawa 24.03.2020
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 24-26.03.2020
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 25-26.03.2020
Controlling operacyjny i strategiczny Finanse Warszawa 25-26.03.2020
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 26.03.2020
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 26-27.03.2020

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu