Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi  harmonogramami naszych projektów szkoleniowych

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 24-25.10.2018
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 24-25.10.2018
Jak sprawnie zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową? Rachunkowość Warszawa 25-26.10.2018
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 25.10.2018
Podatek VAT kompendium zmian Podatki Warszawa 25.10.2018
Moduł XIX - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25.10.2018
Środki trwałe Podatki Warszawa 25.10.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 25.10.2018
Moduł 27 - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 26.10.2018
Ocena wyników finansowych małych i średnich przedsiębiorstw Finanse Warszawa 29-30.10.2018
Moduł 19 - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 29.10.2018
Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie Rachunkowość Warszawa 30.10.2018
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 05.11.2018
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 05.11.2018
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 05-06.11.2018
Introduction to financial accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 05-07.11.2018
Excel dla księgowych Excel Warszawa 05-06.11.2018
Inwestowanie na giełdzie - od czego zacząć? Rynek Kapitałowy Warszawa 05.11.2018
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 06.11.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 06.11.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 06.11.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 06.11.2018
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 06.11.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 07.11.2018
Śniadanie biznesowe: Błędy w sprawozdaniach finansowych a odpowiedzialność zarządu Śniadania biznesowe Warszawa 08.11.2018
Power Pivot Excel Warszawa 08-09.11.2018
Moduł 16 -Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 08-09.11.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 08.11.2018
CIT/TP - praktyczne aspekty Podatki Warszawa 08.11.2018
Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi Kadry i płace Warszawa 09.11.2018
Moduł 11 - Konsolidacja sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12-14.11.2018
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu Prawo Warszawa 12.11.2018
Czas pracy, urlopy oraz zatrudnianie pracowników Kadry i płace Warszawa 12.11.2018
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 12.11.2018
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 12-13.11.2018
Zarządzanie ryzykiem biznesowym Zarządzanie Warszawa 12-13.11.2018
Moduł 28 - Jak negocjować cenę? Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12.11.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 13.11.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 13.11.2018
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 14.11.2018
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 15.11.2018
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 15-16.11.2018
Power Query Excel Warszawa 15-16.11.2018
Moduł 5 - Inwestycje finansowe- aspekty bilansowe i podatkowe Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 15-16.11.2018
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 15-16.11.2018
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 16.11.2018
Cash Flow - techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 16.11.2018
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 19.11.2018
Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi Kadry i płace Warszawa 19.11.2018
Praktyczne aspekty przeciwdziałania sytuacjom korupcyjnym i identyfikacji manipulacji Prawo Warszawa 20.11.2018
Przesłuchania w charakterze świadka lub podejrzanego- aspekty formalnoprawne i praktyczne Prawo Warszawa 20.11.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 20-21.11.2018
Pracownicze Plany Kapitałowe Kadry i płace Warszawa 20.11.2018
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21-23.11.2018
Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI Rynek Kapitałowy Warszawa 21.11.2018
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 21.11.2018
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 21.11.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 21.11.2018
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie z użyciem metod i technik stosowanych przez FBI Zarządzanie Warszawa 21.11.2018
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 22-23.11.2018
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 23.11.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 23.11.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 23.11.2018
Power BI Excel Warszawa 26-27.11.2018
Moduł 8 - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 26-27.11.2018
Jak wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 26-29.11.2018
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 26.11.2018
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 26-28.11.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 26.11.2018
Nowelizacja przepisów dotyczących użytkowania wieczystego Prawo Warszawa 26.11.2018
Introduction to management accounting Szkolenia w języku angielskim Warszawa 28-30.11.2018
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 28.11.2018
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 28-29.11.2018
Moduł 12 - Badanie skonsolidowanego sprawozdania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 29-30.11.2018
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US Kadry i płace Warszawa 29.11.2018
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 29-30.11.2018
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 30.11.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 30.11.2018
Świadomy pracownik, bezpieczne dane – czyli jak uchronić pracownika przed wyłudzeniem danych Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 30.11.2018
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 30.11.2018
Jak sprawnie zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową? Rachunkowość Warszawa 03-04.12.2018
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 03-04.12.2018
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 03.12.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 03.12.2018
Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 03-04.12.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 04.12.2018
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 04.12.2018
Unijny Kodeks Celny Prawo Warszawa 05.12.2018
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 05.12.2018
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05.12.2018
Power Query Excel Warszawa 06-07.12.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 06.12.2018
Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Rachunkowość Warszawa 06-07.12.2018
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 06-07.12.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 07.12.2018
Moduł 27 - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 07.12.2018
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 10-11.12.2018
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 10-12.12.2018
Split Payment - mechanizm podzielonej płatności Podatki Warszawa 10.12.2018
Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie Rachunkowość Warszawa 11.12.2018
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 11.12.2018
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 12-13.12.2018
Moduł 17 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12.12.2018
Power BI Excel Warszawa 13-14.12.2018
Moduł 1 - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 13-14.12.2018
Inwestowanie na giełdzie - od czego zacząć? Rynek Kapitałowy Warszawa 13.12.2018
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 13.12.2018
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 13-14.12.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 13-14.12.2018
Moduł 22 - Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 13-14.12.2018
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 14.12.2018
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 14.12.2018
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi i towarami o podwójnym zastosowaniu Prawo Warszawa 14.12.2018
Czas pracy, urlopy oraz zatrudnianie pracowników Kadry i płace Warszawa 14.12.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 14.12.2018
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach. Rachunkowość Warszawa 14.12.2018
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 14.12.2018
Moduł 28 - Jak negocjować cenę? Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 14.12.2018
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 17-18.12.2018
Power Pivot Excel Warszawa 17-18.12.2018
Moduł 2 - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17-18.12.2018
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.12.2018
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 17-19.12.2018
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 17.12.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2018
Moduł 18 - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.12.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 18.12.2018
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 18.12.2018
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 18.12.2018
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 18.12.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 18.12.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 18.12.2018
Introduction to Ethics, Corporate Governance and Business Law Szkolenia w języku angielskim Warszawa 18-20.12.2018
Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 19.12.2018
Podpis elektroniczny oraz ochrona danych w sieci dla biegłych rewidentów Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 19.12.2018
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 19-20.12.2018
Lean Financial Zarządzanie Warszawa 19.12.2018
Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 19.12.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 19.12.2018
Nowelizacja przepisów dotyczących użytkowania wieczystego Prawo Warszawa 20.12.2018
Świadomy pracownik, bezpieczne dane – czyli jak uchronić pracownika przed wyłudzeniem danych Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21.12.2018
Moduł XX Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25-26.01.2018
Moduł XXI Stosowanie MSB w praktyce część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 01-02.02.2018
Moduł XXII Stosowanie MSB w praktyce część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 14-15.02.2018
Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku od towarów i usług. Prawo i Podatki Warszawa 15.02.2018
Cash Flow w Praktyce- Poznaj sprawozdanie z przepływów jako narzędzie do zarzadzania płynnością Finansowe Warszawa 06.03.2018
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Prawo i Podatki Warszawa 21.03.2018
Dokumentacja Cen Transferowych – nowe wytyczne Prawo i Podatki Warszawa 10.04.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 23.04.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 24.04.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 15.05.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12.06.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12.06.2018
Moduł 20 - Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25-26.09.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25.09.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 26.09.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 27.09.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 28.09.2018
Moduł 6 - Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 16.10.2018
Moduł 21 - Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 16-17.10.2018
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 18-19.10.2018
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych Kadry i płace Warszawa 19.10.2018

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu