Szkolenia otwarte

Intensywny rozwój nowych technologii, zmieniające się przepisy prawa i ustaw stawiają przedsiębiorców przed nowymi wyzwaniami. Odpowiadając na potrzeby biznesowe naszych Klientów, stale rozbudowujemy ofertę szkoleń o nowe tematy zgodne z aktualną wiedzą i trendami.

Specjalizujemy się głównie w szkoleniach z dziedziny finansów, rachunkowości, prawa i podatków. Przygotowujemy dla Państwa również kompleksowe szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, bezpieczeństwa informacji a także narzędzi Business Intelligence (BI).

Biegli rewidenci w ramach samokształcenia zawodowego mogą zrealizować część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na szkoleniach otwartych organizowanych przez Centrum Edukacyjne PKF.

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Każde oferowane przez nas szkolenie, czy warsztat mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

Harmonogram szkoleń

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Power BI Excel Warszawa 13-14.12.2018
Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego Finanse Warszawa 13-14.12.2018
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 14.12.2018
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 14.12.2018
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 14.12.2018
Czas pracy, urlopy oraz zatrudnianie pracowników Kadry i płace Warszawa 14.12.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 14.12.2018
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach. Rachunkowość Warszawa 14.12.2018
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 14.12.2018
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 17-18.12.2018
Power Pivot Excel Warszawa 17-18.12.2018
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.12.2018
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 17-19.12.2018
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 17.12.2018
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 17.12.2018
INTRASTAT Prawo Warszawa 18.12.2018
Najnowsze zmiany w kodeksie pracy Kadry i płace Warszawa 18.12.2018
RODO - aktualny stan prawny Prawo Warszawa 18.12.2018
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 18.12.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 18.12.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 18.12.2018
Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 19.12.2018
Podpis elektroniczny oraz ochrona danych w sieci dla biegłych rewidentów Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 19.12.2018
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 19-20.12.2018
Lean Financial Zarządzanie Warszawa 19.12.2018
Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 19.12.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 19.12.2018
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 19.12.2018
Nowelizacja przepisów dotyczących użytkowania wieczystego Prawo Warszawa 20.12.2018
Świadomy pracownik, bezpieczne dane – czyli jak uchronić pracownika przed wyłudzeniem danych Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21.12.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 09.01.2019
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 10.01.2019
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 10.01.2019
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 10.01.2019
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 11.01.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 14-15.01.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 14-15.01.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 17.01.2019
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 17-18.01.2019
Power Query Excel Warszawa 17-18.01.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 18.01.2019
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US Kadry i płace Warszawa 18.01.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 21-22.01.2019
Przepływy pieniężne w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 22.01.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1.03.2018 r. Finanse Warszawa 22.01.2019
Split Payment - mechanizm podzielonej płatności Podatki Warszawa 23.01.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 23.01.2019
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 24-25.01.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 24.01.2019
Power Pivot Excel Warszawa 24-25.01.2019
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 28-29.01.2019
Power BI Excel Warszawa 29-30.01.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 30-31.01.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 30-31.01.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 31.01 - 01.02.2019
Ochrona informacji niejawnych Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 31.01.2019
Inwestowanie na giełdzie - od czego zacząć? Rynek Kapitałowy Warszawa 01.02.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 05.02.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 05.02.2019
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 07-08.02.2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 07.02.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 07-08.02.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 14-15.02.2019
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 14-15.02.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 14.02.2019
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 14-15.02.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 18-19.02.2019
Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 19-20.02.2019
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Kadry i płace Warszawa 22.02.2019
Power Query Excel Warszawa 25-26.02.2019
Ocena opłacalności i ryzyka finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych Finanse Warszawa 25.02.2019
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 26.02.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 27.02.2019
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 27-28.02.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 27.02.2019
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 28.02 - 01.03.2019
Power Pivot Excel Warszawa 28.02 - 01.03.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 04-05.03.2019
Ochrona informacji niejawnych Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05-06.03.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 06-08.03.2019
Power BI Excel Warszawa 07-08.03.2019
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 07.03.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 12.03.2019
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 14-15.03.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 14-15.03.2019
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 21.03.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 21-22.03.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 21.03.2019
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 21-22.03.2019
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 28-29.03.2019
Ocena sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej Finanse Warszawa 28-29.03.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 04-05.04.2019
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 09-10.04.2019
Lean Financial Zarządzanie Warszawa 09.04.2019

Kategorie szkoleń:

Rachunkowość
Finanse
Prawo
Podatki
Kadry i płace
Rynek kapitałowy
Zarządzanie
Bezpieczeństwo informacji/danych
Konferencje
Excel
Kompetencje miękkie

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 693 333 558

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 601 832 482

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu