Szkolenia otwarte

Proponowane przez nas szkolenia otwarte cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych Klientów. Aktualna tematyka z zakresu finansów, rachunkowości i podatków oraz ich wysoka jakość merytoryczna daje naszym Klientom możliwość bieżącej aktualizacji wiedzy, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi i rachunkowo-podatkowymi oraz wykorzystanie tej wiedzy w bieżącej pracy zawodowej.

Harmonogram szkoleń

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości Rachunkowość Warszawa 28.08.2018
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 06.09.2018
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe Rachunkowość Warszawa 06.09.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Finanse Warszawa 06.09.2018
Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 07.09.2018
CIT/TP - praktyczne aspekty Podatki Warszawa 11.09.2018
Inwestowanie na giełdzie - od czego zacząć? Rynek Kapitałowy Warszawa 11-12.09.2018
Samochód w firmie - aspekty podatkowe Podatki Warszawa 12.09.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 13-14.09.2018
Podatek VAT kompendium zmian 2017-2018 r. Podatki Warszawa 14.09.2018
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 20.09.2018
Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 24-25.09.2018
Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Korekta zmian wprowadzonych od początku 2018r. Podatki Warszawa 25.09.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 26.09.2018
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 27-28.09.2018
Praktyczne aspekty przeciwdziałania sytuacjom korupcyjnym i identyfikacji manipulacji Prawo Warszawa 01.10.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 01.10.2018
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie z użyciem metod i technik stosowanych przez FBI Zarządzanie Warszawa 02.10.2018
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 04.10.2018
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 04-05.10.2018
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 08-09.10.2018
Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI Rynek Kapitałowy Warszawa 10.10.2018
Przesłuchania w charakterze świadka lub podejrzanego- aspekty formalnoprawne i praktyczne Prawo Warszawa 11.10.2018
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 11.10.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 11-12.10.2018
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 15.10.2018
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 15-16.10.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 15-16.10.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 18.10.2018
Zarządzanie Strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 18-19.10.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Finanse Warszawa 22.10.2018
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 24-25.10.2018
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 25.10.2018
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 25.10.2018
Środki trwałe Podatki Warszawa 25.10.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 08.11.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 15-16.11.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Finanse Warszawa 28.11.2018
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 29-30.11.2018
Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 03-04.12.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 13-14.12.2018
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - kluczowe zagadnienia Prawo i Podatki Warszawa 01-02.02.2018
Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku od towarów i usług. Prawo i Podatki Warszawa 15.02.2018
Rachunkowość wg. MSSF/MSR Rachunkowość Warszawa 20-21.02.2018
Cash Flow w Praktyce- Poznaj sprawozdanie z przepływów jako narzędzie do zarzadzania płynnością Finansowe Warszawa 06.03.2018
Sprawozdania skonsolidowane w aktualnym stanie prawnym Rachunkowość Warszawa 13.03.2018
Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Rachunkowość Warszawa 15-16.03.2018
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Prawo i Podatki Warszawa 21.03.2018
Dokumentacja Cen Transferowych – nowe wytyczne Prawo i Podatki Warszawa 10.04.2018
MSSF 15 – Przychody z umów z klientami. Nowy model rozpoznawania przychodów Rachunkowość Warszawa 23.04.2018
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach Rachunkowość Warszawa 24.04.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 15.05.2018
Split Payment - mechanizm podzielonej płatności Podatki Warszawa 24.05.2018
Ceny Transferowe w praktyce Podatki Warszawa 30.05.2018

Kategorie szkoleń:

Rachunkowość
Finansowe
Prawo i podatki
Kadry i płace
PPP i zamówienia publiczne
Rynek kapitałowy
Zarządzanie
Konferencje
Szkolenie z różnych obszarów
Budownictwo i Nieruchomości

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu