Szkolenia otwarte

Intensywny rozwój nowych technologii, zmieniające się przepisy prawa i ustaw stawiają przedsiębiorców przed nowymi wyzwaniami. Odpowiadając na potrzeby biznesowe naszych Klientów, stale rozbudowujemy ofertę szkoleń o nowe tematy zgodne z aktualną wiedzą i trendami.

Specjalizujemy się głównie w szkoleniach z dziedziny finansów, rachunkowości, prawa i podatków. Przygotowujemy dla Państwa również kompleksowe szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, bezpieczeństwa informacji a także narzędzi Business Intelligence (BI).

Biegli rewidenci w ramach samokształcenia zawodowego mogą zrealizować część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na szkoleniach otwartych organizowanych przez Centrum Edukacyjne PKF.

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Każde oferowane przez nas szkolenie, czy warsztat mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

Harmonogram szkoleń

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 26.08.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe Warszawa 27.08.2019
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 27-28.08.2019
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 28-29.08.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 28-29.08.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 28-30.08.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 29.08.2019
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 30.08.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 03.09.2019
Ochrona danych, bezpieczne dane w firmie Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 03.09.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Wrocław Pracownicze Plany Kapitałowe Wrocław 04.09.2019
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 04.09.2019
Power Query Excel Warszawa 05-06.09.2019
Podatek VAT - kompendium zmian Podatki Warszawa 05.09.2019
Praca z trudnym klientem Kompetencje miękkie Warszawa 05-06.09.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 05-06.09.2019
Excel w finansach – poziom 1 Excel Warszawa 05-06.09.2019
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 06.09.2019
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 09-10.09.2019
INTRASTAT Prawo Warszawa 09.09.2019
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 10.09.2019
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 10-11.09.2019
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 10.09.2019
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Rachunkowość Warszawa 11.09.2019
Czas pracy – warsztat praktyczny Kadry i płace Warszawa 11.09.2019
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 11-13.09.2019
Excel w finansach – poziom 2 Excel Warszawa 11-12.09.2019
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce Kadry i płace Warszawa 12.09.2019
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 16-17.09.2019
Fałszowanie sprawozdań finansowych - zapobieganie i wykrywanie Rachunkowość Warszawa 16.09.2019
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 17.09.2019
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 17-18.09.2019
Komunikacja w zespole Kompetencje miękkie Warszawa 17-18.09.2019
Zarządzanie stresem - system naczyń połączonych Kompetencje miękkie Warszawa 17-18.09.2019
Jak sprawnie zaprojektować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową? Rachunkowość Warszawa 17-18.09.2019
Excel dla księgowych Excel Warszawa 17-18.09.2019
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 18.09.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 18-19.09.2019
Czas pracy w podmiotach medycznych Kadry i płace Warszawa 18.09.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 18.09.2019
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 18-19.09.2019
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Finanse Warszawa 18.09.2019
Zarządzanie ciągłością działania Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 18-19.09.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Poznań Pracownicze Plany Kapitałowe Poznań 19.09.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 19.09.2019
Excel - poziom średniozaawansowany Excel Warszawa 19-20.09.2019
Środki trwałe Podatki Warszawa 19.09.2019
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce Kadry i płace Warszawa 19.09.2019
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 20.09.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 23.09.2019
Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Podatki Warszawa 23.09.2019
Excel - poziom zaawansowany Excel Warszawa 23-24.09.2019
Asertywność jako narzędzie pracy Kompetencje miękkie Warszawa 23-24.09.2019
Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego Finanse Warszawa 23-24.09.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 24.09.2019
Niemieckie zasady rachunkowości Rachunkowość Warszawa 24.09.2019
Power BI Excel Warszawa 25-26.09.2019
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 25.09.2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki ustawowe instytucji obowiązanych i osób w nich zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. Finanse Warszawa 25.09.2019
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 25.09.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 25.09.2019
Bezpieczeństwo Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 25.09.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Olsztyn Pracownicze Plany Kapitałowe Olsztyn 26.09.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Jelenia Góra Pracownicze Plany Kapitałowe Jelenia Góra 26.09.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Gdańsk Pracownicze Plany Kapitałowe Gdańsk 27.09.2019
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 27.09.2019
Obowiązki informacyjne w świetle Rozporządzenia MAR i znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego raportowania bieżącego i okresowego. Identyfikacja zdarzeń podlegających raportowaniu Podatki Warszawa 27.09.2019
Power Pivot Excel Warszawa 30.09 - 01.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Bydgoszcz Pracownicze Plany Kapitałowe Bydgoszcz 04.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Katowice Pracownicze Plany Kapitałowe Katowice 07.10.2019
Przegląd zmian w CIT z uwzględnieniem nowych obowiązków w podatku u źródła (WHT) oraz w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) obowiązujących w 2019 r. Podatki Zakopane 07-09.10.2019
Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów Finanse Warszawa 10-11.10.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 10.10.2019
Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Prawo Warszawa 14-15.10.2019
Efektywny nadzór właścicielski w spółkach kapitałowych – rola, zadania i odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych i komitetów audytu Finanse Warszawa 14-15.10.2019
Akcje, opcje walutowe, kontrakty terminowe i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 15-16.10.2019
Polityka Bezpieczeństwa Informacji Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 15-16.10.2019
Podatki w Niemczech Podatki Warszawa 16.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Rzeszów Pracownicze Plany Kapitałowe Rzeszów 17.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Lublin Pracownicze Plany Kapitałowe Lublin 18.10.2019
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 21.10.2019
Cyber Security Bezpieczeństwo Informacji Warszawa 21-23.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Opole Pracownicze Plany Kapitałowe Opole 22.10.2019
Klasyfikacja taryfowa towarów Prawo Warszawa 22.10.2019
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 22.10.2019
Zarządzanie stresem - system naczyń połączonych Kompetencje miękkie Warszawa 22-23.10.2019
Wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Warszawa 23.10.2019
Kodeks spółek handlowych dla księgowych Rachunkowość Warszawa 24.10.2019
Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Skutki księgowe. Rachunkowość Warszawa 25.10.2019
INTRASTAT Prawo Warszawa 25.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Zielona Góra Pracownicze Plany Kapitałowe Zielona Góra 28.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Szczecin Pracownicze Plany Kapitałowe Szczecin 29.10.2019
Niemieckie zasady rachunkowości Rachunkowość Warszawa 30.10.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Łódź Pracownicze Plany Kapitałowe Łódź 07.11.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe Warszawa 14.11.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Kraków Pracownicze Plany Kapitałowe Kraków 19.11.2019
Kontrole i postępowania podatkowe Podatki Warszawa 19.11.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Wrocław Pracownicze Plany Kapitałowe Wrocław 20.11.2019
Obrót towarowy z zagranicą Prawo Warszawa 26.11.2019
Ceny Transferowe - najnowsze zmiany Podatki Warszawa 26.11.2019
Zarządzanie innowacjami (Innovation management) Zarządzanie Warszawa 29.11.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Poznań Pracownicze Plany Kapitałowe Poznań 05.12.2019
Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Warszawa Pracownicze Plany Kapitałowe Warszawa 11.12.2019

Kategorie szkoleń:

Rachunkowość
Finanse
Prawo
Podatki
Kadry i płace
Rynek kapitałowy
Zarządzanie
Bezpieczeństwo informacji/danych
Konferencje
Excel
Kompetencje miękkie

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu